ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Zvonenie

Teoretické vyučovanie

Hodina45 min30 min
1. hod8:00 - 8:458:00 - 8:30
2. hod8:50 - 9:358:35 - 9:05
3. hod9:40 - 10:259:10 - 9:40
4. hod10:35 - 11:209:50 - 10:20
5. hod11:25 - 12:1010:25 - 10:55
Obedňajšia prestávka12:10 - 12:35
6. hod12:35 - 13:2011:00 - 11:30
7. hod13:25 - 14:1011:35 - 12:05
8. hod14:15 - 15:00

Praktické vyučovanie

Vyučovacia hodina
1. - 2. ročník8:00 - 14:00
3. - 4. ročník7:30 - 14:30
Prestávka
1. prestávka9:20 - 9:30
Obedňajšia prestávka12:10 - 12:35

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev