ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Žiacka školská rada od 1.9.2020

Predseda :Laura DolinskáI.CM
Členovia :
Sofia KollárováII.C
Boris ĎorkoIII.CM
Lukáš FigľarIV.CM
Marko KrupkoI.B
Olívia HorváthováII.B
Jakub GrivalskýIII.B
Michal VaľkoI.N
Dávid OndrejčákII.N

Koordinátorka ŽŠR : Mgr. Katarína Šoltésová

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev