ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Vzory žiadosti

Prestup z inej školy
Všeobecná žiadosť
Prihláška na stravovanie
Zanechanie štúdia
Zmena odboru
Žiadosť o individuálny učebný plán
Žiadosť o opakovanie ročníka
Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy
Odporúčenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
Žiadosť o prerušenie štúdia
Žiadosť o poskytnutie štipendia
Potvrdenie na účely priznania štipendia

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev