Úvod Oznamy VP Poradňa Dohovor o právach dieťaťa Vysoké školy Linky SSOŠ

Výchovný poradca školy: Mgr. Katarína Šoltésová

Konzultácie:
Nepárny kalendárny týždeň - PONDELOK v čase: 8:00 - 9:30
Párny kalendárny týždeň - PONDELOK v čase: 12:00 - 13:30

Kontakt: mail: vychovnyporadca@eduram.sk

Miestnosť: 2. poschodie č. dverí 42

Hlavná úloha výchovného poradcu je poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

Obsahom práce výchovného poradcu je: