ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Akcie v šk. roku 2020/2021

Účelové cvičenie kurz ochrany života a zdravia a Športový deň

        Dňa 14.9.2020 sa v areáli SSŠ EDURAM konalo účelové cvičenie OŽAZ pre triedy I.CM, II.CM, I.B, II.B, III.B, I.G, II.G a športový deň pre triedy III.CM, IV. C, I.N a II.N. Počasie nám prialo a tak sa žiaci mohli naplno realizovať na dokopy 10 stanovištiach, ktoré preverili ich teoretické vedomosti a pohybové schopnosti.
       Počas celého dňa panovala súťažná atmosféra a žiaci sa navzájom hecovali kto dosiahne lepší výsledok na jednotlivých stanovištiach. Padlo aj zopár nadštandardných výkonov na športových stanovištiach. Za zmienku určite stojí výkon Kamila Lapšanského z III.B v podpore na predlaktiach (planku), kde vydržal viac ako 15minút. Všetkým zúčastneným ďakujeme.


                                                                                                       Mgr. Lukáš Harman

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev