ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Prijímacie konanie 2020/2021

* záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdiumVýsledky prijímacieho konania pre prijatie žiakov do 1. ročníka štúdia v šk. roku 2020/2021

Kritéria prijímacieho konania pre prijatie žiakov do 1. ročníka štúdia v šk. roku 2020/2021


Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev