ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Maturita 2017/2018

Základné údaje Termíny PČOZ
TČOZ

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev