ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Žiacka školská rada od 1.9.2018

Predseda :Mária ŠmídováI.N
Členovia :
Boris ĎorkoI.CM
Kristián PiokII.C
Marek BandžuchIII.CM
Filip JanigaIV.CM
Jakub GrivalskýI.B
Michal VaľkoII.B
Dávid OndrejčákIII.B
Lucia GredeckáII.N

Koordinátorka ŽŠR : Mgr. Katarína Šoltésová

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev