ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Prijímacie konanie 2020/2021

Výsledky prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvého ročníka

Súkromná stredná odborná škola EDURAM
4-ročné študijné odbory
6405 K pracovník marketingu - duálne vzdelávanie
ps_vysl_ssos_pm.pdf

2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie
ps_vysl_ssos_me.pdf


3-ročné učebné odbory
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
ps_vysl_ssos_elm.pdf

6444 H čašník, servírka - duálne vzdelávanie
ps_vysl_ssos_cs.pdf

6445 H kuchár
ps_vysl_ssos_k.pdf


2-ročné učebné odbory
2478 F strojárska výroba
ps_vysl_ssos_str.pdf

3161 F praktická žena
ps_vysl_ssos_pz.pdf

3686 F stavebná výroba
ps_vysl_ssos_stav.pdf

2-ročné nadstavbové štúdium
2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

Súkromné odborné učilište EDURAM
3686 G 03 stavebná výroba - murárske práce
ps_vysl_sou_sv.pdf

6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
ps_vysl_sou_op.pdf

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev