ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Aktivity v šk. roku 2018/2019

Deň sv. Valentína

       Členovia Žiackej školskej rady sa dohodli na príprave a organizácii dňa Sv. Valentína v škole. Školu sme vyzdobili srdiečkami a plagátikmi o Valentínskej pošte. V schránke sme našli omnoho viac valentínskych pozdravov ako minulý školský rok a členovia ŽŠR ich odovzdávali spolu so sladkým prekvapením pre každého. Okrem toho si mnoho z nás oblieklo niečo červené alebo ružové, čím zvýraznili vzájomnú spolupatričnosť.


                                                                                                                  


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev