ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Akcie v šk. roku 2019/2020

Účelové cvičenie a športový deň

       Dňa 29.10.2019 sa triedy I. B, I. CM, II. B, II. CM a III. B zúčastnili účelového cvičenia OŽAZ a triedy I. N, II. N, III. C a IV. CM športového dňa.
       Obidve partie sme sa postupne autobusmi odviezli do vedľajšej obce Slovinky, kde začal spoločný peší presun do rekreačného strediska Poráč park. Cca 17km turistika preverila vytrvalostné a morálnovôľové schopnosti našich žiakov ale aj učiteľov. Niektorí ju zvládli s úsmevom na tvári, ďalším padli vhod jesenné prázdniny na zotavenie sa z ľahkej svalovice.
       
                                                                                                                  Mgr. Lukáš Harman

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev