ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Akcie v šk. roku 2019/2020

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

       Do 15. ročníka celoslovenského projektu "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý je každoročne 28. 10., sme sa po prvýkrát zapojili aj my.
       Tohtoročnou témou bolo "Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského". Zábavnými formami práce s knihami a textami a vo vlastnej réžii pripravenými kvízmi, rébusmi, šiframi a rôznymi hádankami sme chceli u žiakov podporiť dobrý vzťah ku knihe a čítaniu.
       Na toto podujatie sme pozvali aj samotného Jozefa Gregora Tajovského, ktorého stvárnil žiak II. B Jakub Grivalský a jeho životom nás previedla moderátorka, jeho spolužiačka Vladimíra Ferencová. Okrem toho mali úvodnú prezentáciu o jeho tvorbe žiaci I.B, ktorú prezentovala Olívia Horváthová so Sofiou Kollárovou z I.CM.
       Triedy boli rozdelené do 5 skupín a postupne prechádzali rébusmi a šiframi tak, že po každej indícii získali výsledný kľúč, ktorý nakoniec všetky skupiny spolu zložili do Tajovského citátu.
       Pokiaľ určené skupiny riešili šifru, ostatní aktívne pracovali na plagátoch, absolvovali kvíz o Tajovskom na štýl hry Milionár a mohli sa občerstviť koláčmi a čajom, ktoré pre nich pripravili kuchárky.
       Keď všetky skupiny úspešne prešli triedy so šiframi, v aule nasledovalo spoločné vyhodnotenie úspešnosti v lúštení aj tvorbe plagátov. Každá skupina však získala inú výslednú indíciu a po tom, čo všetky skupiny absolvovali šifru, sa stretli opäť v aule, kde museli spolupracovať a vytvoriť výsledný citát od J. G. Tajovského.
       Posledným bodom programu bolo vystúpenie žiakov IV. CM triedy, ktorí si prispôsobili dramatické dielo Statky-zmätky do modernej podoby a zožali obrovský potlesk.
       Na záver podujatia nasledovala anketa, v ktorej sme sa pýtali na názor zúčastnených žiakov a učiteľov. Teší nás, že sme dostali pozitívne reakcie a takáto iná, zábavná, ale aj interaktívna forma vyučovania sa zúčastneným žiakom nesmierne páčila a sme veľmi radi, že sme zábavnými formami práce s knihami a textami a vo vlastnej réžii pripravenými kvízmi, rébusmi, šiframi a rôznymi hádankami u žiakov podporili dobrý vzťah ku knihe a čítaniu, čím sme splnili cieľ celoslovenského projektu.
       
                                                                                                                  Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská, Mgr. Katarína Šoltésová

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev