ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Súťaže

Október

Beh ulicami Krompách
Okresné kolo vo florbale žiakov SŠ

November

Okresné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ
Eurocup 2018
Šprincové Krompachy

November

Sweet Cup 2018

Január

Slovak Barista Cup 2019

Marec

Cassovia Koniferum Cup 2019

Apríl

Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera
Okresné kolo v atletike žiakov SŠ

Máj

Slovak Barista Cup junior 2019

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev