ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Aktivity v šk. roku 2018/2019

Partnerské stretnutie mládeže družobných miest v Gaszowiciach

       Sme vďační, že po minuloročnej premiére na partnerskom stretnutí mládeže členských krajín Európskej únie v poľských Gaszowiciach nás mesto Krompachy na čele s pani primátorkou, Ing. Ivetou Rušinovou, oslovilo aj tohto roku. Po výbere 18 účastníkov z radu žiakov a 3 pedagogických zamestnancov Súkromnej spojenej školy EDURAM, príprave a školeniach sme v piatok, 5. 4. 2019, o 6:00 vyrazili plní očakávaní na cestu. Približne o 13:00 sme už boli na mieste, kde nás vrúcne privítali organizátori projektu a priblížili nám program, ktorý sa začínal obedom v kultúrno-športovom stredisku v Gaszowiciach. V tomto stredisku sme sa zoznámili aj so zástupcami ostatných družobných miest – Gaszowice (Poľsko), Bruntal a Litultovice (Česko) a Calau (Nemecko). Nasledovali workshopy zamerané na predstavenie projektu a aktuálnu tému volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku konajú 25. 5. 2019. Po besedách sme pokračovali prehliadkou mesta Rybnik, ktorú sme si spríjemnili krátkou prestávkou v nákupnom centre.
       Okolie Gaszowic a mesta Rybnik je preslávené baníctvom podobne ako náš región, preto ďalším bodom programu bol amatérsky film o histórii baníctva premietaný v kine Rydultowy. Tematika baníctva sa niesla celým projektom, keďže hlavným programom v sobotu bola komplexná prehliadka uhoľnej bane Guido.
       V bani sme navštívili dve podzemné úrovne – najprv v hĺbke 170 metrov a neskôr sme sa dostali až do hĺbky 320 metrov pod povrchom Zeme, pričom sme použili autentický výťah, ktorý je stále používaný v aktívnych baniach. Cesta rýchlym výťahom v tme patrila k nezabudnuteľným zážitkom. Sprievodca nás postupne prechádzkou v bani oboznamoval s jej 160-ročnou históriou, pričom sme navštívili aj stajne, v ktorých v minulosti odpočívali pracujúce kone. Zaujímavosťou je, že spomedzi viacerých baní mali práve v Guide kone najlepšie podmienky.
       Je všeobecne známe, že patrónkou baníkov je sv. Barbora, ktorej podobizne sú umiestnené v priestoroch bane, dokonca sme navštívili aj podzemnú kaplnku sv. Barbory v hĺbke 170 metrov, v ktorej sa príležitostne konajú sv. omše. Medzi najväčšie atrakcie hĺbky 320 metrov patria funkčné stroje a prístroje, ktoré sprievodca nielen popísal, ale aj spustil, aby mali návštevníci lepšiu predstavu o práci v bani. Na vlastnej koži sme tak mohli zažiť podmienky baníkov, ktorí často pracovali v úplnej tme za mierneho mihotania plamienka olejovej lampy. Náročná práca a tma však boli sprevádzané neustálym prachom, vďaka čomu mnohí baníci trpeli rôznymi chorobami. Časť cesty v 320 metroch je zabezpečená elektrickou železničkou, čo je taktiež unikát, keďže ide o jedinú železničku tohto druhu, ktorá je sprístupnená aj pre turistov. Prehliadka bane Guido je zakončená veľmi špecificky – najhlbšie umiestneným barom s občerstvením v Európe, kde môžete ochutnať miestne špeciality či zakúpiť si suvenír a pre dospelých je v ponuke aj lokálne pivo Guido. Okrem baru sa v blízkosti nachádza aj koncertná sála, v ktorej sa pravidelne organizujú rôzne akcie.
       Po takmer 4 hodinovej prehliadke bane a neskôr obede v zámočku v Czernici, kde sme ochutnali poľskú gastronómiu sme navštívili tradičný veľkonočný trh. Prehliadli sme si ponuku veľkonočných špecialít, výzdoby a zúčastnili sme sa prezentácie partnerských miest a obcí, na ktorej sa každá skupina predstavila vo svojom rodnom jazyku.
       Sobotňajší večer sa niesol v znamení integrácie na zámočku v Czernici. Po chutnej večeri mala každá skupina čas, aby si pripravila svoj program, pričom tá naša zvolila tradičné slovenské piesne. Vystúpením na javisku zožali obrovský potlesk a následným spojením s ostatnými skupinami zavŕšili princípy integrácie. Spolupracovali nadmieru ochotne a vytvorili tak nezabudnuteľnú atmosféru na príjemný záverečný večer pobytu.
       Keďže sme mali pestrý program celý víkend, ktorý zbehol neuveriteľne rýchlo, tak sa nám ani nechcelo veriť, že už je nedeľa, čo pre nás znamenalo čas odchodu domov. Zažili sme mnoho nezabudnuteľného a získali sme nové priateľstvá aj vedomosti. Účasť na projekte pomohla propagácii mesta Krompachy, ktoré reprezentovali zástupca primátorky, Ing. Dárius Dubiňák, a zamestnanec Mestského úradu, PhDr. Imrich Papcun; ale tiež pomohla zviditeľniť aj Súkromnú spojenú školu EDURAM. Prínosom pre jednotlivých účastníkov bolo aj precvičenie si aktívnej komunikácie v cudzom jazyku.
       Už teraz sa tešíme na ďalšie vzájomné projekty a spoluprácu.
       


                                                                                                                  Mgr. Katarína Šoltésová


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev