ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Aktivity
Najzaujímavejšie podujatie organizované k európskemu týždňu odborného vzdelávania na východnom Slovensku

V novembri a decembri 2018 sme zorganizovali dva workshopy s názvom „Zážitky spájajú mladých“, na ktorých participovali aj Katedra robotiky Strojníckej fakulty TUKE, či partnerské firmy, s ktorými máme zmluvu o duálnom vzdelávaní (Hotel Metropol, Spišská Nová Ves). .... >>>

Lyžiarsky kurz

Zima tohto roku ukázala svoju pravú tvár. Nadelila nám poriadnu snehovú nádielku, z ktorej sa tešili.... >>>

Slovak Barista Cup 2019

V dňoch 24.01.2019 -26.01.2019 som so súhlasom riaditeľa SSŠ EDURAM Krompachy bola so žiakmi Rastislavom Richnavským a Máriou Šmídovou na baristickej súťaži..... >>>

Sweet Cup 2018

Dňa 13.12.2018 som bola so žiakmi SSŠ EDURAM Krompachy, Rastislavom Richnavským, žiakom I. B. triedy, Romanou Rusnákovou, žiačkou III.B triedy a Jankou Sokolskou, žiačkou I. B. triedy , na medzinárodnej súťaži .... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - február 2019
04.02. 2019Svetový deň proti rakovine – aktivity k zdravému životnému štýlu
11.02. – 17.02.2019Národný týždeň manželstva – aktivity k téme
12.02. – 13.02. 2019 Valentínske tvorenie
11. - 14.02.2019 Barmanský kurz
14.02.2019 Poznávacia exkurzia Šikľavá skala
15.02.2019 Fašiangový karneval - viac
26.02.2019 Fašiangy a slovenské ľudové umenie – beseda a aktivity k téme"
Oznamy
Prezentácia SSŠ EDURAM

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018


SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev