ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Exkurzie

Október

Tematická exkurzia a OŽAZ

Február

Poznávacia exkurzia – Šikľavá skala

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev