ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Aktivity v šk. roku 2018/2019

Európsky portál pre pracovnú mobilitu

       Dňa 9.4.2019 prebehla beseda s pracovníčkami UPSVaR v Spišskej Novej Vsi Mgr.Annou Langovou a PhDr.Antóniou Poklembovou. Oboznámili študentov s Európskym portálom pre pracovnú mobilitu- EURES a o možnostiach pomoci nezamestnaným ľuďom ,ktorí si hľadajú svoje miesto na pracovnom trhu.
       


                                                                                                                  Ing. Renáta Malcová


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev