ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Aktivity v šk. roku 2018/2019

Najzaujímavejšie podujatie organizované k európskemu týždňu odborného vzdelávania na východnom Slovensku

       V novembri a decembri 2018 sme zorganizovali dva workshopy s názvom „Zážitky spájajú mladých“, na ktorých participovali aj Katedra robotiky Strojníckej fakulty TUKE, či partnerské firmy, s ktorými máme zmluvu o duálnom vzdelávaní (Hotel Metropol, Spišská Nová Ves).
       V utorok, 5. 2. 2019 vyhlásila Národná agentúra, ktorá zastrešuje program Erasmus+ výsledky tejto súťaže. Všetky aktivity zúčastnených škôl z celého Slovenska hodnotila odborná porota na základe vopred stanovených a zverejnených kritérií.
       A bola to práve naša Súkromná spojená škola EDURAM, ktorá získala 2. miesto a umiestnila sa ako jediná škola z východného Slovenska. Podľa slov hodnotiteľov boli naše workshopy veľmi kvalitne pripravené a nesmierne sa im páčili.
       Hlavným cieľom podujatí bolo upriamiť pozornosť verejnosti na odborné vzdelávanie v zmysle starého známeho "Remeslo má zlaté dno." Aktivitami sme poukázali na výhody štúdia v odbornom vzdelávaní, pretože vieme, že najlepšie je vyskúšať si to na vlastnej koži, dali sme možnosť všetkým účastníkom prakticky prejsť odbormi, ktoré ponúkame.
       V rámci Európskeho týždňa odborného vzdelávania prispela aj Súkromná spojená škola EDURAM v Krompachoch aktivitou, ktorá podporuje odborné vzdelávanie, systém duálneho vzdelávania a zároveň poukazuje na výhody účasti na programe Erasmus+.
       Workshop bol prednostne určený pre žiakov základných škôl na zatraktívnenie odborného vzdelávania, avšak privítali sme aj verejnosť. Poukázali sme aj na uplatniteľnosť absolventov, ktorí v rámci svojho štúdia absolvovali zahraničnú stáž v Londýne, na ktorú škola (ešte pod názvom Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy) získala grant od národnej agentúry. Chceme ukázať, že aj stredná škola v menšom meste má budúcnosť a opodstatnenie aj vzhľadom na svoju viac ako 60-ročnú históriu, aktivity, ktoré pravidelne organizuje, ale aj vzhľadom na úspechy našich žiakov, ktorí vyhrávajú popredné miesta na rôznych medzinárodných súťažiach.
       Vďaka aktivitám k Európskemu týždňu odborných zručností sa do povedomia verejnosti dostáva odborné vzdelávanie. Účastníci workshopu mohli zažiť jednotlivé povolania v praxi, ale zároveň sa dozvedeli, že nesmierne dôležité je celoživotné vzdelávanie a napredovanie v zvolenej oblasti. Rozvinul sa dialóg medzi účastníkmi a prezentujúcimi, ktorý poukázal na dôležitosť podporovania odborného vzdelávania nielen na Slovensku, ale v celej EÚ. Účastníci sa dozvedeli o úspechoch, ktoré dosiahli naši žiaci vo svojom odbore, o možnosti absolvovať zahraničnú mobilitu financovanú zo zdrojov EÚ, na základe ktorej si viacerí absolventi našli po ukončení štúdia uplatnenie v krajinách EÚ (Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko). Taktiež vďaka prítomným predstaviteľom firiem, s ktorými má škola zmluvu o duálnom vzdelávaní, ale aj firiem, v ktorých žiaci absolvujú povinnú prax sa účastníci dozvedeli, že už počas štúdia si môžu privyrobiť, získať cenné pracovné skúsenosti, stať sa atraktívnejším na trhu práce a v prípade obojstrannej spokojnosti zamestnať sa v danej firme, v ktorej vykonávali prax.


                                                                                                                   Mgr. Katarína Šoltésová


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev