ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Exkurzie v šk. roku 2019/2020

Tvorivé dielne

       Dňa 23.10.2019 sme sa so žiakmi EP Richnava a EP Vítkovce už po druhý krát zúčastnili tvorivých dielní v Regionálnom centre remesiel UĽUV, ktoré organizuje vzdelávacie aktivity so zameraním na ľudovú umeleckú výrobu a remeslá pod názvom Škola remesiel ÚĽUV.
       Naši žiaci mali možnosť nahliadnuť do histórie remesla a vyskúšať si jednoduché remeselné techniky pri práci s prírodnými materiálmi. V drôtárskej dielni si dievčatá a chlapci vyskúšali prácu s klieštikmi a výsledkom ich práce boli drôtikované vianočné ozdoby. V hrnčiarskej dielni žiaci pracovali s hlinou a tvarovali z nej rôzne úžitkové predmety - vázičky, hrnčeky, džbány. V dielni s názvom „Maľovanie na sklo“ žiaci podľa predlohy obkreslili vybraný obrázok (motýľ, srdiečko, ornament, kvietok) a postupne ho vy maľovali farbami.
       Poslednou dielňou bola dielňa „Výrobky z kože“, kde chlapci museli byť veľmi zruční, lebo pracovali s ostrými nástrojmi na spracovanie kože a rôznymi razidlami. Výsledok ich práce ale stál za to – náramok alebo prívesok z kože ozdobený vzorom.
       Všetky výrobky si žiaci ponechali ako suveníry. Regionálne centrum remesiel UĽUV má vo svojom programe aj ponuky ďalších vzdelávacích aktivít, na ktoré sa v budúcnosti určite prihlásime.
       


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev