ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Súťaže v šk. roku 2018/2019

Sweet Cup 2018

        V dňoch 24.01.2019 -26.01.2019 som so súhlasom riaditeľa SSŠ EDURAM Krompachy bola so žiakmi Rastislavom Richnavským a Máriou Šmídovou na baristickej súťaži Slovak Barista Cup junior 2019 a exkurzií na medzinárodnej výstave Gastro Danubius v Bratislavskej Inchebe. Garantom súťaže Academy of coffee s.r.o.. Dňa 24.1.2019 sme mali technickú prípravu v Inchebe Danubius Gastro. Dňa 25.01.2019 sme boli na baristickej súťaži v Inchebe Danubius Gastro. Rastislav Richnavský vzorne reprezentoval našu školu. Získal diplom za najlepšieho prváka. Rasťovi srdečne blahoželáme a patrí mu veľké ďakujem. Súťaže sa zúčastnilo 36 súťažiacich, z 22 hotelových a odborných škôl. Aj v tomto ročníku garanti súťaže pokračovali v osobitnom hodnotení študentov prvých ročníkov. Do Brazílie za hlavnou výhrou tak poletia opäť dvaja najlepší junior Baristi, kde budú reprezentovať seba a školu. ( Súťaž baristov má niekoľko kôl, body v jednotlivých súťažiach sa sčítavajú). V Inchebe Bratislava sa konalo prvé kolo baristickej súťaže Slovak Barista Cup junior 2019. Dňa 26.01. 2019 sme boli na exkurzií – Gastro Danubius 2019 v Bratislavskej Inchebe.
       Gastro Danubius je medzinárodná výstava v oblasti gastronómie, hotelierstva, cestovného ruchu, poľovníctva. Sprievodnými akciami výstavy boli súťaže pekárov, cukrárov, kuchárov, čašníkov, barmanov, baristov a v oblasti carwingu.
       Účasť na exkurzii prispela k rozvoju vedomostí a zručnosti, získaniu nových poznatkov v jednotlivých oblastiach, ako aj upevneniu vzťahov učiteľ žiak a medzi žiakmi navzájom.


                                                                                                                  MOV: Bc. Janka Laciňáková


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev