ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Akcie

September

Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/19
Dni mesta Krompachy

Október

Tematická exkurzia a OŽAZ
Roadshow
Výchovný koncert
Margecianské fajnoty
Správna voľba povolania 2018 – Burza stredných škôl
Windows Roadshow
Tvorivé dielne
Náučný chodník Kluknava

November

Deň študentstva - aktivity
Študentská kvapka krvi

December

Mikuláš na škole
Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
Divadelné predstavenie
Európsky týždeň odborného vzdelávania

Január

Lyžiarsky kurz

Február

Barmanský kurz
Deň sv. Valentína
Fašiangový karneval

Marec

KOŽAZ a ÚC OŽAZ

Apríl

Medzinárodné stretnutie mládeže v Poľsku
Európsky portál pre pracovnú mobilitu
Vzdelávací projekt Svet okolo nás

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev