ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Akcie

September

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/20
Rodičovské združenie
St. Nicolaus Young Bartenders Talent
Vyššia škola barmana
Európsky deň jazykov
Profesiadays Košice 2019

Október


Obchodovanie s ľuďmi
Aj my sme boli súčasťou #erasmusdays 2019!
Filmové predstavenie "Kto je ďalší?"
Projekt "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice"
Účelové cvičenie a športový deň

November

Študentská kvapka krvi
Deň otvorených dverí
Stužková slávnosť
Výchovný koncert
Medzitriedny volejbalový turnaj

December

Mikuláš

Január

Lyžiarsky kurz

Február

Fašiangový karneval
Valentínska kvapka krvi

Jún

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev