ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Akcie

September

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/20
Rodičovské združenie
St. Nicolaus Young Bartenders Talent
Vyššia škola barmana
Európsky deň jazykov
Profesiadays Košice 2019

Október


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev