ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Akcie

September

Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/19
Dni mesta Krompachy

Október

Tematická exkurzia a OŽAZ
Roadshow
Výchovný koncert
Margecianské fajnoty
Správna voľba povolania 2018 – Burza stredných škôl
Windows Roadshow
Tvorivé dielne
Náučný chodník Kluknava

November

Deň študentstva - aktivity
Študentská kvapka krvi

December

Mikuláš na škole
Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
Divadelné predstavenie
Európsky týždeň odborného vzdelávania

Január

Lyžiarsky kurz

Február

Barmanský kurz
Deň sv. Valentína
Fašiangový karneval
Erasmus+ - vyhlásenie výsledkov

Marec

KOŽAZ a ÚC OŽAZ

Apríl

Medzinárodné stretnutie mládeže v Poľsku
Európsky portál pre pracovnú mobilitu
Vzdelávací projekt Svet okolo nás

Máj

Návšteva absolventky školy
Piknik na TUKE
Darovanie krvi
Konferencia „Erasmus+ spája“
Kurz ochrany života a zdravia
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Máj

Divadelné predstavenie Perinbaba

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev