ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy
Dňa 10.4.2019 (streda) o 15,00 hod sa uskutoční triedne rodičovské združenie.
Krytá plaváreň Krompachy ponúka prácu na dohodu na pozícií plavčík v termíne od mája do septembra 2019. Podmienkou je platné plavčícke osvedčenie z Vodnej záchrannej služby. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0915 896 577.
Aktivity
Európsky portál pre pracovnú mobilitu

Dňa 9.4.2019 prebehla beseda s pracovníčkami UPSVaR v Spišskej Novej Vsi Mgr.Annou Langovou a PhDr.Antóniou Poklembovou. Oboznámili študentov s Európskym portálom pre pracovnú mobilitu- EURES a o možnostiach pomoci ..... >>>

Medzinárodné stretnutie mládeže v Poľsku

Sme vďační, že po minuloročnej premiére na partnerskom stretnutí mládeže členských krajín Európskej únie v poľských Gaszowiciach nás mesto Krompachy na čele s pani primátorkou, Ing. Ivetou Rušinovou, oslovilo aj tohto roku. Po výbere 18 účastníkov .... >>>

Vzdelávací projekt Svet okolo nás

V rámci celoštátneho vzdelávacieho projektu Svet okolo nás sme sa dňa 5. 4. 2019 zúčastnili kreatívnej projekcie s názvom Kuba – dve tváre slobody . Tento projekt žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií približuje zaujímavé kúty našej planéty .... >>>

Exkurzia Cognas Embassy

Dňa 3.4.2019 sme boli na exkurzii v súkromnej firme Cognas Embassy v Košiciach. Žiaci absolvovali odbornú prednášku o výrobe koňaku, ktorý sa vyrábal dvojitou destiláciou vína už na začiatku 16. storočia, .... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - apríl 2019
1.4.-5.4.2019Tvorivé dielne s jarnou a veľkonočnou tematikou
3.4.2019Cognac Embassy - exkurzia
5.4.2019Projekcia "Kuba - dve tváre slobody"
5.4. - 7.4.2019Partnerské stretnutie mladých z krajín EÚ - Poľsko
8.4.2019Medzinárodný deň Rómov – aktivity so žiakmi
9.4.2019EURES - európsky portál pre pracovnú mobilitu - beseda UPSVAR
10.4.2019Triedne rodičovské združenie
12.4.2019TUKE FEI - prezentácia odborov
17.4.2019Exkurzia do Ekocentra Sosna Družstevná n/H
24.4.2019Okresné kolo v atletike žiakov SŠ
24.4.-30.4.2019Aktivity so žiakmi ku Dňu Zeme

Prezentácia SSŠ EDURAM

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018


SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev