ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy

Aktivity
Odborná exkurzia - firma TriPlus

Včera sa naši budúci maturanti zúčastnili odbornej exkurzie v Spišskej Novej Vsi vo firme TriPlus, kde mohli nahliadnuť na výrobný proces firmy, ktorá ponuka kompletné riešenie .... >>>

Young Bartenders Talent 2019 Bratislava

V dňoch 09.12.2019 – 11.12.2019 sme sa zúčastnili finále 1. ročníka vzdelávaco súťažného projektu pre študentov SOŠ a HA na Slovensku: „ST. Nicolaus Young Bartenders Talent 2019". Organizátorom súťaže bola ST.NICOLAUS - trade a. s. a Slovenská Barmanská Asociácia. Garantom Tomáš Gyén ambasádor St. Nicolaus .... >>>

Deň otvorených dverí

Do aktivít Európskeho týždňa odborných zručností prispieva opäť aj naša škola, ktorá podporuje systém duálneho vzdelávania a zároveň poukazuje na výhody účasti v programe Erasmusplus. Zorganizovali sme "Deň otvorených dverí" s názvom "Zručnosť je cesta", na ktorom ..... >>>

Mikuláš

Žiacka školská rada sa na svojom zasadnutí dohodla na organizácii akcie, a tak v piatok 6. 12. pripravili návštevu Mikuláša u nás v škole. Marko Moncoľ zo IV. CM v červenom kostýme v sprievode čertíkov .... >>>

Šprincové Krompachy

V tomto roku 30. novembra uplynulo 105 rokov od narodenia Mikuláša Šprinca, kňaza, básnika a spisovateľa, predstaviteľa Katolíckej moderny.... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - január 2020
20.12.2019Vianočné prázdniny 23. decembra 2019 – 7. januára 2020 nástup do školy 8. januára 2020(streda)
20.1. - 24.1.2020Lyžiarsky kurz

Prezentácia SSŠ EDURAM

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019


SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev