ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy

Získajte kvalifikáciu v odbore kuchár u nás!

       Viete, že na Slovensku je aktuálne nedostatok kvalifikovaných kuchárov? Ak máte prax v tomto odbore alebo vás kuchárske umenie baví, zapíšte sa na externé štúdium.
       Súkromná spojená škola EDURAM Krompachy vám ho ponúka v skrátenej externej forme za 1 školský rok.
       Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v rôznych prevádzkach spoločného stravovania, taktiež ako samostatne zárobkovo činná osoba. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške, môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu, prípadne získať aj inú špecializáciu.
        Viac informácií získate tu: www.skolaeduram.sk skola@eduram.sk +421 915 969 152


Aktivity
Divadelné predstavenie Perinbaba

Nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť...... >>>

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení.

Dňa 30. 5. 2019 prebehlo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Absolventi denného štúdia v 4-ročných študijných odboroch mechanik počítačových sietí, pracovník marketingu a 2-ročného nadstavbového štúdia podnikanie v remeslách a službách si prevzali po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky maturitné vysvedčenia .... >>>

Kurz ochrany života a zdravia

V dňoch 12. a 13. marca 2019 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie. Cieľom cvičenia bolo doplnenie, upevnenie a rozšírenie informácií, vedomostí a praktických zručností z poskytovania prvej pomoci a fungovania integrovaného záchranného systému..... >>>

Konferencia „Erasmus+ spája“

V novembri a decembri 2018 sme zorganizovali dva workshopy s názvom „Zážitky spájajú mladých“, na ktorých participovali aj Katedra robotiky Strojníckej fakulty TUKE, či partnerské firmy, s ktorými máme zmluvu o duálnom vzdelávaní (Hotel Metropol, Spišská Nová Ves). Tieto workshopy sme zorganizovali pod záštitou Európskeho týždňa odborných zručností, .... >>>

Slovak Barista Cup junior 2019

Dňa 09.05.2019 sa konala súťaž „Slovak Barista Cup junior 2019“ v Námestove na Súkromnej hotelovej akadémií. Našu školu reprezentoval Rastislav Richnavský ..... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - jún 2019
3.6.2019Divadelné predstavenie Perinbaba
3.-7.6.2019Kurz pohybových aktivít v prírode - SOU EDURAM
5.-7.6.2019Kurz na ochranu života a zdravia - SOU EDURAM
7.6.2019Futbalový turnaj O pohár riaditeľa SSŠ EDURAM Krompachy
17.-19.6.2019Záverečná skúška
26.6.2019Filmové predstavenie
26.-27.6.2019Školské výlety
28.6.2019Ukončenie školského roka 2018/2019

Prezentácia SSŠ EDURAM

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018


SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev