ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy

Aktivity
Študentská kvapka krvi

Na našej škole sa bezpríspevkové darovanie krvi stalo už tradíciou, a tak sme dnes zorganizovali túto udalosť pod vedením Ing. Melánie Revickej a Mgr. Heleny Furmanovej. Na odber sa prihlásili naši študenti a pedagogickí zamestnanci..... >>>

Účelové cvičenie a športový deň

Dňa 29.10.2019 sa triedy I. B, I. CM, II. B, II. CM a III. B zúčastnili účelového cvičenia OŽAZ a triedy I. N, II. N, III. C a IV. CM športového dňa .... >>>

Slovak Barista Cup junior 2019

Náš barista Rastislav Richnavský dnes opäť zabodoval na ďalšej súťaži Slovak Barista Cup junior 2019 v Prešove na SOŠ Mladosť a získal ocenenie Najlepší prvák! .... >>>

Projekt "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice"

Do 15. ročníka celoslovenského projektu "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý je každoročne 28. 10., sme sa po prvýkrát zapojili aj my..... >>>

Tvorivé dielne

Dňa 23.10.2019 sme sa so žiakmi EP Richnava a EP Vítkovce už po druhý krát zúčastnili tvorivých dielní v Regionálnom centre remesiel UĽUV, ktoré organizuje vzdelávacie aktivity so zameraním na ľudovú umeleckú výrobu .... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - november 2019
7.11.2019Exkurzia - Kaštieľ Markušovce
8.11.2019Študentská kvapka krvi
7.-8.11.2019Tvorivé dielne s jesennou tematikou
11.11.2019 Svetový deň slobody - aktivity
15.10.2019Tvorivé dielne - výroba mydiel
18.11.2019Deň študentstva - aktivity k 30. Výročiu Nežnej revolúcie
20.11.2019Medzinárodný deň bez fajčenia - beseda k prevencii fajčenia a drog
20.11.2019Pedagogická rada - štvrťročná

Prezentácia SSŠ EDURAM

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018


SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev