ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy
Ponuka voľných pracovných miest

Prijímacie konanie

Duálne vzdelávanie

Aktivity
Fašiangový karneval

Po minuloročnom úspechu sme sa rozhodli vo fašiangovej tradícii pokračovať. Žiaci spolu s učiteľmi tak pripravili všetko do detailov pre 1. ročník školského fašiangového karnevalu, ktorý bol nabitý rôznymi hrami. Niektorí žiaci a vyučujúci boli v maskách už od rána .... >>>

Lyžiarsky kurz

Tohtoročný lyžiarský kurz sa konal v termíne 20. - 24.1.2020, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo ako vhodný termín, kedže táto zima zimným športom veľmi nepraje. .... >>>

Odborná exkurzia - firma TriPlus

Včera sa naši budúci maturanti zúčastnili odbornej exkurzie v Spišskej Novej Vsi vo firme TriPlus, kde mohli nahliadnuť na výrobný proces firmy, ktorá ponuka kompletné riešenie .... >>>

Young Bartenders Talent 2019 Bratislava

V dňoch 09.12.2019 – 11.12.2019 sme sa zúčastnili finále 1. ročníka vzdelávaco súťažného projektu pre študentov SOŠ a HA na Slovensku: „ST. Nicolaus Young Bartenders Talent 2019". Organizátorom súťaže bola ST.NICOLAUS - trade a. s. a Slovenská Barmanská Asociácia. Garantom Tomáš Gyén ambasádor St. Nicolaus .... >>>

Deň otvorených dverí

Do aktivít Európskeho týždňa odborných zručností prispieva opäť aj naša škola, ktorá podporuje systém duálneho vzdelávania a zároveň poukazuje na výhody účasti v programe Erasmusplus. Zorganizovali sme "Deň otvorených dverí" s názvom "Zručnosť je cesta", na ktorom ..... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - február 2020
4.2.2020Svetový deň proti rakovine – aktivity k zdravému životnému štýlu
6.2.2020Simulované parlamentné študentské voľby
10. - 16.2.2020Národný týždeň manželstva – aktivity k téme
12. - 14.2.2020Valentínske tvorenie
14.2.2020Beseda so zástupcom firmy Baumit
14.2.2020Valentínska pošta
15.2.2020Pankuškové fašiangy - Plejsy
20.2.2020Poznávacia exkurzia Šikľavá skala
21.2.2020Fašiangový karneval
21.2.2020Medzinárodný deň materského jazyka – aktivity na precvičovanie materského jazyka
22.2.2020Prednáška o plánovanom rodičovstve
26.2.2020Fašiangy a slovenské ľudové umenie – beseda a aktivity k téme
28.2.2020Valentínska kvapka krvi

Prezentácia SSŠ EDURAM

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019


SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ EDURAM sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev