ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy
Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 9.12.2019

Aktivity
Medzitriedny volejbalový turnaj

Dňa 29.11.2019 po skončení koncertu sme začali s medzitriednym volejbalovým turnajom. Študenti vyskladali 6 družstiev, ktoré sme rozdelili do dvoch skupín. .... >>>

Výchovný koncert

Dňa 29.11.2019 sa uskutočnil na našej škole v ŠH moderný výchovný koncert, ktorý predviedla umelecká agentúra AMOS. Hudobno – vzdelávací program „Klub 27“ ponúkol pohľad na problematiku drog .... >>>

Stužková slávnosť

Piatok, 22. november 2019, bol pre našich budúcich maturantov, žiakov IV.CM a II.N triedy niečím slávnostný a výnimočný. Prežili večer, ktorý navždy zostane hlboko zakorenený v ich spomienkach. V duchu tradície .... >>>

Deň otvorených dverí

Do aktivít Európskeho týždňa odborných zručností prispieva opäť aj naša škola, ktorá podporuje systém duálneho vzdelávania a zároveň poukazuje na výhody účasti v programe Erasmusplus. Zorganizovali sme "Deň otvorených dverí" s názvom "Zručnosť je cesta", na ktorom ..... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - november 2019
3.12.2019Šprincove Krompachy – ZUŠ
6.12.2019Mikuláš – žiacka školská rada
2. - 6.12.2019 Vianočné tvorivé dielne
9.12.2019Deň otvorených dverí
9. - 13.12.2019 Deň otvorených dverí na EP Krompachy spojený s vianočnou výstavou výrobkov žiakov
12.-13.12.2019Deň otvorených dverí na EP Richnava spojený s vianočnou výstavou výrobkov žiakov
16.12.2019Exkurzia Štrbské pleso a vianočné trhy v Poprade
18.12.2019Exkurzia Tatranský ľadový dóm Hrebienok
20.12.2019Vianočné prázdniny 23. decembra 2019 – 7. januára 2020 nástup do školy 8. januára (streda)

Prezentácia SSŠ EDURAM

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019


SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev