ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy

Získajte kvalifikáciu v odbore kuchár u nás!

       Viete, že na Slovensku je aktuálne nedostatok kvalifikovaných kuchárov? Ak máte prax v tomto odbore alebo vás kuchárske umenie baví, zapíšte sa na externé štúdium.
       Súkromná spojená škola EDURAM Krompachy vám ho ponúka v skrátenej externej forme za 1 školský rok.
       Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v rôznych prevádzkach spoločného stravovania, taktiež ako samostatne zárobkovo činná osoba. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške, môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu, prípadne získať aj inú špecializáciu.
        Viac informácií získate tu: www.skolaeduram.sk skola@eduram.sk +421 915 969 152

Aktivity
St. Nicolaus Young Bartenders Talent

V piatok 13. 09.2019 sa na našej škole realizoval workshop „St. Nicolaus Young Bartenders Talent“. Táto aktivita, realizovaný pod záštitou spoločnosti ST. NICOLAUS v spolupráci so SKBA je vzdelávaco – súťažný program určený pre študentov SOŠ a .... >>>

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Dňa 2. septembra 2019 o 8:30 sme sa stretli pred budovou školy a slávnostnými príhovormi vedenia školy sme otvorili nový školský rok. Všetkým želáme veľa energie .... >>>

Ukončenie školského roka 2018/2019

28. jún 2019 bol posledným dňom školského roka 2018/2019. Žiaci aj učitelia sa stretli pred budovou školy, kde vedenie školy po krátkom príhovore ocenilo žiakov za výborný prospech,..... >>>

TrickLandia

Poslednou akciou v školskom roku 2018/2019 bol výlet do Starého Smokovca, kde sme navštívili TrickLandiu. Pre všetkých to bol príjemný zážitok plný zábavných situácií. Okrem trickArt obrázkov, na ktorých sú zobrazené slovenské reálie a rozprávky s rôznymi optickými ilúziami ..... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - september 2019
2.9.2019Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
11.9.2019Rodičovské združenie
16.9.2019Stretnutie externistov
18.9.2019Zasadnutie žiackej školskej rady
16.-19.9.2019Barmanský kurz (nadstavbový)
20.92019Exkurzia Krompašský jarmok
23.92019Opravné maturitné skúšky
24.92019Opravné záverečné skúšky
26.9.2019Európsky deň jazykov
26.9.2019Profesiadays 2019 IV.CM a II.N

Prezentácia SSŠ EDURAM

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018


SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev