ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy
Krytá plaváreň Krompachy ponúka prácu na dohodu na pozícií plavčík v termíne od mája do septembra 2019. Podmienkou je platné plavčícke osvedčenie z Vodnej záchrannej služby. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0915 896 577.

Výsledky prijímacieho konania - 4.ročné študijné odbory SSOŠ EDURAM

Výsledky prijímacieho konania - 3. ročné učebné odbory SSOŠ EDURAM

Výsledky prijímacieho konania - 2. ročné učebné odbory SSOŠ EDURAM

Výsledky prijímacieho konania - SOU EDURAM

Aktivity
Slovak Barista Cup junior 2019

Dňa 09.05.2019 sa konala súťaž „Slovak Barista Cup junior 2019“ v Námestove na Súkromnej hotelovej akadémií. Našu školu reprezentoval Rastislav Richnavský ..... >>>

Piknik na TUKE

Dňa 7. 5. 2019 sme sa zúčastnili akcie PIKNIK na TUKE, ktorá sa konala pri príležitosti 160. výročia narodenia Aurela Stodolu - génia energetiky, otca parnej turbíny a učiteľa Alberta Einsteina. .... >>>

Darovanie krvi

Na našej škole sa bezpríspevkové darovanie krvi stalo už tradíciou, a tak sme už po druhý krát v tomto školskom roku 10.05.2019 zorganizovali túto udalosť pod vedením Ing. Melánie Revickej . Na odber sa prihlásilo .... >>>

Exkurzia v Ekocentre Sosna

Dňa 26.04.2019 sme sa so žiakmi EP Richnava a EP Krompachy zúčastnili exkurzie v Ekocentre Sosna, ktoré už od r. 1992 spája a aktivizuje ľudí s cieľom podporovať a realizovať alternatívne modely riešenia environmentálnych problémov na miestnej a regionálnej úrovni. Ekocentrum sa nachádza .... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - máj 2019
3.5.2019Beseda s absolventkou školy
6.5.2019Beseda a asistentmi Osvety zdravia (protidrogová tematika)
7.5.2019Deň otvorených dverí - TUKE
9.5.2019Slovak Barista Cup junior 2019
10.5.2019Darovanie krvi
10.5.2019Pohybom k zdraviu (Aktivity k Svetovému dňu)
13.5.2019Aktivity ku Dňu matiek
15.5.2019Cvičenie na ochranu života a zdravia - SOU
15.5.2019PČOZ MS 2019
21.5.2019Súťaž Mladý záchranár
21.5.2019Beseda so spisovateľom - mestská knižnica
27.5.2019Športový deň (Podujatie k Medzinárodnému športovému vyzývajúcemu dňu)
28.5.2019Exkurzia do Múzea Spiša a ZOO Spišská Nová Ves
27. - 28.5.2019TČOZ MS 2019
27.5.2019Kurz ochrany života a zdravia

Prezentácia SSŠ EDURAM

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018


SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev